Kevään 2023 yhteisnostopäivät

Kerholle on varattu kaksi yhteisnostoaikaa tälle keväälle. Nostoista on sovittu Salmisen Janin kanssa ja nostoajat on seuraavat:

  • Lauantai 22.4. klo 8:00 alkaen (ilmoittaudu Rikulle p. 0440694095)
  • Perjantai 28.4. klo 18:00 alkaen (ilmoittaudu Arille p. 0505969300)
  • Lauantai 13.5. klo 12:00 alkaen (ilmoittaudu Rikulle p. 0440694095)

Ollaan rannassa ajoissa ja valmistellaan veneet nostoa varten taas mahdollisimman hyvin jo etukäteen (nostoköydet ja lepuuttajat valmiiksi ja purjeveneiden mastot valmiiksi laiturille), niin saadaan nostot hoidettua nopeasti ja tehokkaasti.

Teijon Venekerhon vuosikokouksen 2023 päätöksiä

Teijon Venekerhon vuosikokous järjestettiin Teijon koululla tiistaina 7.2.2023. Paikalla oli 18 äänioikeutettua jäsentä ja etänä osallistui 1 jäsen.

Kokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä hyväksyi kuluvan kauden toimintasuunnitelman ja maksut. Liittymismaksuksi vahvistettiin 800 €, varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 100 €. Perhejäsenmaksua nostettiin ja uusi hinta on 15 €.

Kokuksessa käytiin läpi eri laituritoimittajien tarjoukset, ja tarjousten perusteella uuden massiivibetonisen (2 x 12 m) laiturin toimittajaksi valittiin Ab Taalintehtaan Rakennuspalvelu Oy (Byggis). Vuosikokous myös valtuutti hallituksen ottamaan laiturihankkeen rahoittamiseen tarvittavan lainan. Kokouksen pöytäkirja, vuoden 2023 toimintasuunnitelma sekä talousarvio löytyvät seuran FB-sivuilta.

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä uudelleen valittiin Tomi Akkola, Jouni Patrakka ja Pauli Sarelius. Hallituksen varajäsenenä jatkaa viime vuonna valittu Elmo Blomqvist. Toiminnantarkastajana jatkaa Osmo Nikulainen ja varalla Anna-Liisa Nikulainen.

Syksyn 2022 yhteisnostopäivät

Kerholle on varattu kolme yhteisnostoaikaa tulevalle syksylle. Nostoista on sovittu Salmisen Janin kanssa ja nostoajat on seuraavat:

  • Lauantai 17.9. klo 8:00 alkaen (ilmoittaudu Arille p. 0505969300)
  • Lauantai 1.10. klo 12:00 alkaen (ilmoittaudu Tepolle p. 0505604102)
  • Lauantai 22.10. klo 8:00 alkaen (ilmoittaudu Rikulle p. 0440694095)

Ollaan rannassa ajoissa ja valmistellaan veneet nostoa varten taas mahdollisimman hyvin jo etukäteen (nostoköydet valmiiksi ja purjeveneistä purjeet pois ja vantit valmiiksi löysälle), niin saadaan nostot hoidettua nopeasti ja tehokkaasti.