Jäsenasiat

Teijon Venekerhoon kuuluu noin 50 venekuntaa. Jäseniä on kahdenlaisia: varsinaisia ja perhejäseniä. Venekunnasta yksi on aina varsinainen jäsen. Lisäksi yhdistys on valinnut kunniakommodorin ja joitakin kunniajäseniä.

Jos perheessä on muita veneilystä tai kerhotoiminnasta kiinnostuneita, kannattaa harkita perhejäsenyyttä. Perhejäsenen määritelmä perustuu jääkaappiteoriaan: niin kauan kuin perheenjäsen kuuluu samaan kotitalouteen, hänellä on oikeus perhejäsenyyteen venekerhossa. Jokainen perhejäsenenä olon vuosi alentaa kulloinkin voimassa olevaa varsinaisen jäsenen liittymismaksua kymmenellä prosenttiyksiköllä. Eli kymmenessä vuodessa liittymismaksu tulee kuitatuksi kokonaan.Täysikäisellä perhejäsenellä on myös äänioikeus kokouksissa. Myös puoliso voi liittyä perhejäseneksi maksamalla perhejäsenmaksun.