Väliaikainen laki yhdistysten vuosikokousten järjestämisestä

Eduskunta on myös hyväksynyt 1.5. väliaikaisen lain koskien mm. yhdistysten sääntömääräisiä kokouksia. Lain nojalla yhdistykset voivat tietyin edellytyksin myöhentää vuosikokousten pitämistä 30.9.2020 asti riippumatta sääntömääräyksistä. Lain nojalla hallitus voi myös päättää järjestää kokouksen etänä, mahdollistaa valtuutettujen käyttämisen ja vaatia ennakkoilmoittautumista kokoukseen riippumatta siitä, mitä edellä mainituista asioista on määrätty yhdistyksen säännöissä.

Väliaikainen laki kokouksiin liittyen 290/2020 –  finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200290.pdf

Riippumatta siitä mitä yhdistyksen säännöissä määrätään;

  • Yhdistyksen kokous voidaan järjestää 30.9.2020 mennessä.
  • Hallitus voi sallia, että asiamies edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Saman asiamiehen edustamien jäsenten äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 10 % kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • Hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen etänä (postitse tai muun teknisen apuvälineen avulla).
  • Hallitus voi päättää, että osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen kokoukseen. Ennakkoilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Järjestelyn on tarkoitus helpottaa kokouksen käytännönjärjestelyjä siten, että kokous voidaan järjestää turvallisesti poikkeusoloissa.

Veneily koronavirusepidemian aikana

Viranomaisten antamat liikumisrajoitukset ja suositukset koskevat myös veneilyä ja mökkiliikennettä veneillä.

Poliisi ohjeistaa Uudenmaan veneliikennettä seuraavasti:

Koskevatko liikkumisrajoitukset vesialueita?

Kyllä koskevat, samoin periaattein kuin maallakin. Rajavartiolaitos valvoo liikkumisrajoituksia poliisin virka-apupyynnön perusteella.

Voinko mennä veneilemään ja pysyä Uudenmaan maakunta-alueen sisällä tai mennä mökille saareen?

Veneilyä sinällään ei ole kielletty, mutta Rajavartiolaitos suosittelee että vesillä liikkumista vältetään. Koronaepidemian rajoittamispyrkimykset on tärkeää huomioida myös merialueella. Veneilykin on liikkumista paikasta toiseen. Esimerkiksi polttoaineen tankkaus ja erilaiset hankinnat lisäävät ihmisten välisiä kontakteja ja altistavat tartunnoille. On tärkeää muistaa, että aina voi tapahtua vahinkoja ja haavereita, joihin voi tarvita apua esimerkiksi meripelastusviranomaisilta. Merialueen pitkät etäisyydet voivat aiheuttaa haasteita avun pikaiselle perille saamiselle. Pelastustehtävät sitovat viranomaisia jo muutenkin resursseja vaativissa poikkeusoloissa. Lisäksi näiden tehtävien yhteydessä voidaan altistaa viranomaisia tartunnoille.

Länsi-Suomen merivartiosto suosittelee välttämään huviveneliikennettä toistaiseksi

Suomen hallitus on suositellut välttämään kaikkea turhaa matkustamista paikasta toiseen ja näiden suositusten perusteella myös merivartiosto suosittelee välttämään huviveneilyä toistaiseksi.

https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/suomen_rajojen_ylikulkuun_liittyvat_rajoitukset_koskevat_myos_merialuetta_79291

Pääsiäinen lähestyy, Länsi-Suomen merivartiosto tiedottaa

https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/paasiainen_lahestyy_merivartiosto_tiedottaa_79402

Meripelastajat pyytävät pysymään poissa vesiltä

Meripelastusseuran vapaaehtoisten meripelastajien päivystys ei ole vielä alkanut eivätkä pelastusalukset ole valmiudessa. Päivystyksen aloittamista osassa maata jo ensi viikolla valmistellaan parhaillaan. Toivomme, että huviveneet pysyisivät toistaiseksi satamissa.

Ennen päivystyksen aloittamista Meripelastusseura varmistaa vapaaehtoisten miehistöjensä turvallisuuden parhaalla mahdollisella tavalla, jotta auttajat eivät sairastuisi.

Suositamme vahvasti noudattamaan Rajavartiolaitoksen antamaa kehotusta välttää tässä tilanteessa huviveneilyä. On myös hyvä huomioida, että poikkeustilanteen vuoksi voi avun saaminen vesillä kestää normaalia kauemmin.

Meidän kaikkien tulee tehdä osamme estääksemme koronaviruksen leviämistä ja varmistaaksemme, että viranomaisten resurssit riittävät tällä hetkellä tärkeimpiin toimintoihin. Pysytään siis toistaiseksi poissa vesiltä ja mökeiltä.

Tietoa Meripelastusseuran toiminnasta koronavirusepidemian aikana löytyy Meripelastusseuran verkkosivuilta.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n suositukset koronaepidemian aikana

Teijon Venekerhon vuosikokous 2020 siirretään

Teijon Venekerhon vuosikokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkavat hallituksessa tulevaan vuosikokoukseen saakka.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous järjestetään kerran vuodessa helmi-huhtikuun aikana. Koronavirusepidemian aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten sekä -suositusten takia kokousta ei kuitenkaan voida pitää sääntöjen edellyttämänä aikana.

Kokousaika ja paikka ilmoitetaan vähintään 10 päivää ennen kokouksen järjestämistä täällä verkkosivulla sekä sähköpostitse jäsenille, joiden sähköposti on hallituksella tiedossa.

Veneiden nostot syksyllä 2019

Veneitä nostetaan talviteloille Teijon rannassa lauantaina 28.9. klo 8 alkaen. Kannattaa valmistella oma vene nostokuntoon hyvissä ajoin. Purjeveneiden nostoa nopeuttaa, kun purjeet on irrotettu ja riki löysätty valmiiksi. Traileriveneet siirretään venehallin seinustalle pohjanpesua varten. Venekerholla ei ole painepesuria, joten kannattaa ottaa oma pesuri mukaan. Venehallissa on riittävän pitkiä vesiletkuja ja seinustalla neljä vesipistettä.