Teijon Venekerhon vuosikokouksen 2023 päätöksiä

Teijon Venekerhon vuosikokous järjestettiin Teijon koululla tiistaina 7.2.2023. Paikalla oli 18 äänioikeutettua jäsentä ja etänä osallistui 1 jäsen.

Kokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä hyväksyi kuluvan kauden toimintasuunnitelman ja maksut. Liittymismaksuksi vahvistettiin 800 €, varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 100 €. Perhejäsenmaksua nostettiin ja uusi hinta on 15 €.

Kokuksessa käytiin läpi eri laituritoimittajien tarjoukset, ja tarjousten perusteella uuden massiivibetonisen (2 x 12 m) laiturin toimittajaksi valittiin Ab Taalintehtaan Rakennuspalvelu Oy (Byggis). Vuosikokous myös valtuutti hallituksen ottamaan laiturihankkeen rahoittamiseen tarvittavan lainan. Kokouksen pöytäkirja, vuoden 2023 toimintasuunnitelma sekä talousarvio löytyvät seuran FB-sivuilta.

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä uudelleen valittiin Tomi Akkola, Jouni Patrakka ja Pauli Sarelius. Hallituksen varajäsenenä jatkaa viime vuonna valittu Elmo Blomqvist. Toiminnantarkastajana jatkaa Osmo Nikulainen ja varalla Anna-Liisa Nikulainen.