Telakointipalvelut

Teijon Venekerholla on Teijon rannassa kaksi telakointihallia veneiden ja mastojen talvisäilytystä varten. Venekerho osti hallit Salon kaupungilta keväällä 2013.

Venehalli ja ulkoalueet on tarkoitettu Teijon Venekerhon jäsenten veneille. Edellisenä vuonna hallissa säilytetyillä veneillä on telakointioikeus myös seuraavana talvikautena. Veneen vaihtuminen suurempaan voi kuitenkin johtaa hallipaikan menettämiseen, jos uusi suurempi vene ei halliin mahdu. Vapautuvat paikat täytetään varausjärjestyksessä.

Tilan vuokraaminen muille kuin kerhoon jäsenille johtaa veroseuraamuksiin, koska verottajan mukaan tämä on verrattavissa elinkeinotoimintaan. Johtokunta onkin tehnyt toistaiseksi päätöksen olla vuokraamatta tilaa ulkopuolisille.

Hallien käyttöä valvoo ja ohjaa johtokunnan valitsema telakkamestari tai telakointitiimi. Telakointitiimiin kuuluvat yleensä ne johtokunnan jäsenet, jotka säilyttävät veneensä hallissa.

Telakoinnissa noudatetaan yhteisiä, hyviksi havaittuja periaatteita, jotka liittyvät

  • tilankäytön ja telakointitoiminnan tehokkuuteen
  • turvallisuuteen ja riskienhallintaan
  • siisteyteen hallissa ja sen ympäristössä