Siisteys

Jokainen vastaa itse ongelmajätteiden kuten öljyjen, nesteiden ja akkujen pois kuljettamisesta.

Hallissa on kaksi isoa jätesäiliötä, joita voi käyttää kunnostuksessa syntyvän sekajätteen hävittämiseen. Venekerho vastaa niiden tyhjentämisestä.

Halli siivotaan keväisin vesille laskujen jälkeen talkoilla. Tarkoituksena on saattaa tilat sellaiseen kuntoon, että vajaa voidaan käyttää esim. Teijon Juhannusjuhlien järjestämiseen. Hallin lattian pesusta on tällöin vastannut perinteisesti VPK.

Venekerho vastaa myös hallia välittömästi ympäröivien ulkoalueiden siisteydestä. Niinpä keväisin raivataan seinustoilta myös vesakot ja ruohot. Kesän aikana on paikallaan leikata ulkoalueiden ruohot ja rikkakasvit kuten pujot.