Turvallisuus ja riskienhallinta

Jokaisen venehallissa telakoitavan veneen tulee olla vakuutettu. Vahinkotapauksissa tämä on jokaisen oikeusturvan kannalta välttämätöntä, koska jos pahin tapahtuu, niin vahinkojen korvausmäärä voi olla hyvinkin suuri. Normaaliin venevakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus ei riitä kattamaan kaikkien hallissa olevien veneiden yhteisarvoa. Näin ollen jokaisen pitää itse varmistaa omaisuutensa turva.

Venehallissa on voimassa tulentekokielto, ts. hallissa ei saa sytyttää minkäänlaista avotulta. Myöskään sellainen hiominen, josta aiheutuu kipinöintiä, ei ole sallittua hallin sisällä. Tällaista kunnostusta varten vene on siirrettävä hallista ulos.

Kaasupullot pitää poistaa veneestä telakoinnin ajaksi. Sähkölaitteet kuten laturit, lämmittimet, lamput, työvalot tms. ovat paloturvallisuusriski. Niitä ei saa jättää valvomatta päälle. Esimerkiksi lämminilmapuhaltimien jättäminen päälle yöksi ilman valvontaa ei ole sallittua. Akkujen lataaminen veneen sisällä aiheuttaa pahimmassa tapauksessa räjähdysvaaran. Siksi lataamme akut venehallissa aina muualla kuin veneessä.

Venehallissa on jauhesammuttimet jokaisen ulko-oven suulla. Sammuttimet tarkistetaan vuosittain. Jokaisen velvollisuutena on varmistaa, että osaa käyttää sammutinta hädän tullen. Jauhesuihku kohdistetaan liekin alaosaan 1,5-3 metrin päästä.