Väliaikainen laki yhdistysten vuosikokousten järjestämisestä

Eduskunta on myös hyväksynyt 1.5. väliaikaisen lain koskien mm. yhdistysten sääntömääräisiä kokouksia. Lain nojalla yhdistykset voivat tietyin edellytyksin myöhentää vuosikokousten pitämistä 30.9.2020 asti riippumatta sääntömääräyksistä. Lain nojalla hallitus voi myös päättää järjestää kokouksen etänä, mahdollistaa valtuutettujen käyttämisen ja vaatia ennakkoilmoittautumista kokoukseen riippumatta siitä, mitä edellä mainituista asioista on määrätty yhdistyksen säännöissä.

Väliaikainen laki kokouksiin liittyen 290/2020 –  finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2020/sk20200290.pdf

Riippumatta siitä mitä yhdistyksen säännöissä määrätään;

  • Yhdistyksen kokous voidaan järjestää 30.9.2020 mennessä.
  • Hallitus voi sallia, että asiamies edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Saman asiamiehen edustamien jäsenten äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 10 % kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • Hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen etänä (postitse tai muun teknisen apuvälineen avulla).
  • Hallitus voi päättää, että osallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittautuminen kokoukseen. Ennakkoilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Järjestelyn on tarkoitus helpottaa kokouksen käytännönjärjestelyjä siten, että kokous voidaan järjestää turvallisesti poikkeusoloissa.