Saari-isännät

Saaren vanhimpana toimii kerhon saari-isäntä. Häneltä saa tietoa saaren käyttöön ja kehittämiseen liittyvistä asioista.

Nämä saaritavat on laadittu turvallisuuden ja yhteisen viihtyisyyden varmistamiseksi. Jos joku toimii näiden tapojen vastaisesti, on häntä paikallaan muistuttaa pelisäännöistämme. Jatkuva näiden tapojen vastainen toiminta saatetaan saari-isännän ja kerhon johtokunnan tietoon, jotka ryhtyvät kerhon sääntöjen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Retkisatamamme kehittämiseen voi jokainen kerholainen osallistua tekemällä saari-isännälle tai johtokunnalle ehdotuksia ja aloitteita.