Hinnat ja maksut

Nostot ja laskut maksetaan välittömästi nosturiauton kuljettajalle. Veloitushinta perustuu suoraan työhön kuluneeseen aikaan. Maksut pyritään jakamaan oikeudenmukaisesti kulloinkin nostettujen veneiden omistajien kesken.

Telakoinnin hinta perustuu hallia varten otetun lainan pääoma- ja hoitokuluihin ja muihin hallista aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kerhon muuhun rahoitustarpeeseen.

Jäseniltä veloitettavaan neliöhintaan vaikuttaa kokonaiskustannusten lisäksi hallin täyttöaste. Jos halli jää vajaaksi, niin johtokunta joutuu nostamaan neliöhintaa kattaakseen kokonaiskustannukset.

Venekohtainen hinta saadaan kertomalla veneen pituus ja leveys sekä johtokunnan vuosittain päättämä neliöhinta keskenään. Katso Jäsenasiat/jäsenmaksut.

Telakointimaksu suoritetaan kerhon tilille maksulomakkeen eräpäivään mennessä. Näin venekerho selviytyy omista velvoitteistaan ajoissa.